naglowek1

ARS 1

« Powrót do Taśmy i maty bentonitowe

Mata bentonitowa

Mata bentonitowa

Zamów produkt

+48 12 294 54 41

Dostawa w 24h!

Właściwości VOLTEX VOLTEX DS Metoda badania
Masa powierzchniowa, g/m2 * ≥ 5100 ≥ 5300 EN 14196
Masa bentonitu, g/m2 *
≥ 4800 ≥ 4800 EN 14196
Grubość pod naciskiem, ± 10%, * 2 kPa
20 kPa
200 kPa
8,1
7,2
6,3
8,1
7,2
6,3
EN 9863-1
Wytrzymałość na rozciąganie, kN/m wzdłuż
wszerz
≥ 8,0
≥ 8,0
≥ 10
≥ 10
EN ISO 10319
Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR), kN ≥ 1,5 ≥ 1,8
EN ISO 12236
Odporność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka), Ø otworu, mm **
≤ 10 ≤ 5
EN ISO 13433
Wytrzymałość na oddzieranie, N/m ≥ 400 ≥ 300
ASTM D 6496
Współczynnik filtracji kompozytowych przesłon
hydroizolacyjnych, kv, m/s
≤ 1,0x10-11 nie stwierdzono przecieku ASTM D 5887

 

* przy wilgotności bentonitu 12 %.

Mata bentonitowa jest wysoce efektywną hydroizolacyjną, powstałą z zespolenia trzech komponentów: warstwy min. 3,3 kg/m2 granulatu bentonitowego, umieszczonego między tkaniną i włókniną polipropylenową. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia opatentowany proces igłowania, polegający na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu.
Mata bentonitowa stanowi doskonałą, aktywną izolację przeciwwodną budowli podziemnych oraz podziemnych części budynków.

 

Zastosowania:

 • Izolacje poziome i pionowe podziemnych części budynków.
 • Izolacje fundamentów wykonywanych w stałych zabudowach wykopów.
 • Izolacje stropodachów.
 • Izolacje tuneli.

Zalety:

 • Ma właściwości samouszczelniające.
 • Zakres prac przygotowawczych podłoża jest ograniczony do minimum; w niektórych przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane. 
 • Na powierzchniach pionowych materiał jest montowany przez przybijanie gwoździami do betonu lub przystrzeliwany za pomocą osadzaka; na powierzchniach poziomych po prostu układany. 
 • Może być montowany wewnątrz szalunku lub do stałej obudowy wykopu.
 • Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na zagęszczonej warstwie podsypki z pominięciem warstwy chudego betonu.
 • Nie stosuje się żadnych warstw podkładowych.
 • Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum.
 • Materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność.
 • Mata Bentonitowa może być stosowany na wilgotne podłoża.
 • Nie występują przerwy technologiczne, związane np. z czasem wiązania podłoża.
 • Nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej.
 • Matę można układać przy uciążliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), również zimą.

« Powrót do Taśmy i maty bentonitowe

ARS - 1 Akcesoria do żelbetu

NIP 945-153-66-12

REGON 121022539

31-236 Kraków

Al. 29 Listopada 184

Tel. +48 12 294 54 41

e-mail: biuro@ars1.pl

Produkcja i obsługa stron internetowych, Kraków LUCREATI